MENN 2EM 05 - Menningarfræði, evrópsk menning

Grunnáfangi

Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Fjallað er um menningarhugtakið út frá margvíslegum sjónarhornum. Skoðað verður hvernig trúarbrögð, stjórnmálahugmyndir, siðir og venjur og fleiri menningarbundnir þættir móta líf fólks, skilning þess á umhverfi sínu og viðskiptahætti.

Markmið

Að nemendur

 • kynnist hugtökum sem notuð eru í umræðu um menningu
 • öðlist skilning á mismunandi sýn á menningu
 • verði meðvitaðir um eigin hugmyndir og hugmyndir annarra um sjálfsmynd og menningu Íslendinga
 • öðlist skilning á menningarlegum margbreytileika í samfélagi manna
 • öðlist þekkingu á mikilvægum þáttum í menningu þjóða, einkum evrópskra
 • geri sér grein fyrir því hvernig reynsla, hugsun og tjáning manna mótast og kemur fram, meðal annars í margvíslegum greinum lista og fræða
 • geri sér grein fyrir hugmyndum Vesturlandaþjóða um ýmis konar menningu og áhrifum þeirra
 • efli með sér hæfni til sjálfstæðis í hugsun og vinnubrögðum

Námsgögn

 • Allt lesefni áfangans er vistað í kennslukerfinu hjá viðeigandi vikum/efnisþáttum:
   
  • MEN103: Leshefti sem vistað er í kennslukerfinu.
  • Kaflar úr: John Mole: Mind Your Manners. Managing Business Cultures in the New Global Europe. London Nicholas Brealy Publishing 2003 (3. útgáfa). (Lesefni vistað í kennslukerfinu).