MENN 3MS 05 - Menningarfræði, menning og samfélag

Áfanginn er framhald af MENN2EM05 (eða sambærilegum áfanga)

Sjá nánar um hæfniviðmið í  skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Markmið

Nemendur

  • auki með sér skilning á fjölbreytileika ólíkra samfélaga
  • geti gert sér grein fyrir hlutverki menningarlegra og félagslegra þátta í mótun einstaklinga og samfélaga. Í þessu samhengi verður sérstakri athygli beint að trúarbrögðum
  • auki þekkingu sína á völdum þjóðum utan Evrópu og geri sér grein fyrir helstu þáttum í menningu þeirra
  • öðlist aukna færni til að afla sér upplýsinga úr ólíkum miðlum, vinna úr þeim og skila til annarra
  • auki hæfni til að setja fram skoðanir sínar og túlka ólík sjónarmið
  • efli með sér hæfni til sjálfstæðis í hugsun og vinnubrögðum sem og samstarfs
  • þjálfist í að meta umhverfi sitt og eigin hugmyndir á uppbyggilegan hátt í krafti þekkingar og skarprar hugsunar

Helstu viðfangsefni

  • Trúarbrögð: Hugtök og birtingarmyndir. Fjallað verður um nokkur algeng hugtök sem tengjast trúarbragðafræðum, ekki síst í sögulegu ljósi. Sjónum verður sérstaklega beint að gyðingdómi, kristni og íslam.
  • Miðausturlönd: Lönd og þjóðir. Valin viðfangsefni tekin til umfjöllunar en sérstöku kastljósi verður beint að Palestínu, Íran og Írak. Tengsl trúarbragða og stjórnmála í menningu þjóða verða skoðuð og athygli beint að ólíkum sjónarhornum þeirra sem um þau mál fjalla á opinberum vettvangi.
  • Menningarheimur eða hugmyndakerfi: Valið í samráði við nemendur.

Námsgögn

Lesefni er í kennslukerfinu.