MENN 3MS 05 - Menningarfræði, menning og samfélag

Áfanginn er framhald af MENN2EM05 (eða sambærilegum áfanga)

Sjá nánar um hæfniviðmið í  skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Markmið

Nemendur

 • auki með sér skilning á fjölbreytileika ólíkra samfélaga
 • geti gert sér grein fyrir hlutverki menningarlegra og félagslegra þátta í mótun einstaklinga og samfélaga. Í þessu samhengi verður sérstakri athygli beint að trúarbrögðum
 • auki þekkingu sína á völdum þjóðum utan Evrópu og geri sér grein fyrir helstu þáttum í menningu þeirra
 • öðlist aukna færni til að afla sér upplýsinga úr ólíkum miðlum, vinna úr þeim og skila til annarra
 • efli með sér hæfni til sjálfstæðis í hugsun
 • þjálfist í að meta umhverfi sitt og eigin hugmyndir á uppbyggilegan hátt í krafti þekkingar og skarprar hugsunar

Helstu viðfangsefni

 • Trúarbrögð: Hugtök og birtingarmyndir. Fjallað verður um nokkur algeng hugtök sem tengjast trúarbragðafræðum, ekki síst í sögulegu ljósi. Sjónum verður sérstaklega beint að íslam og sambandi trúar og samfélags í Miðausturlöndum.
 • Suður-Afríka. Lesin er bók skemmtikraftsins Trevors Noah þar sem hann fjallar um æsku sína í S-Afríku á tíma aðskilnaðarstefnunnar.
 • Menningarheimur eða hugmyndakerfi: Valið í samráði við nemendur.

Námsgögn

 • Bókin Glæpur við fæðingu e. Trevor Noah í þýðingu Helgu Soffíu Einarsdóttur
 • Kvikmyndin Kite Runner (Flugdrekahlauparinn) eftir Khaled Hosseini
 • Heimildamyndin Religilous eftir Bill Maher
 • Bók að eigin vali
 • Annað lesefni er á síðu áfangans.

Námsmat

 • Ýmis verkefni 75%

 • Gagnvirkt próf á Moodle 25%

 • Ekkert skriflegt lokapróf er þreytt í áfanganum.