REKH2HD05

Rekstrarhagfræði, hugtök og dæmareikningur

Undanfari: HAGF 1ÞF 05, BÓKF 1BR 05 auk þess er lágmarkskunnáttu í diffrun krafist. Þessi áfangi er fyrir þá sem eru á Hagfræðilínu og ætla einnig að taka REKH3MU05. Þeir sem eru á viðskiptalínu og ætla eingöngu að taka einn rekstrarhagfræðiáfanga, eftir að hafa lokið HAGF1ÞF05 og BÓKF1BR05, skulu taka rekstrarhagfræðiáfangann REKH2MT05.

Upprifjun á grundvallarhugtökum hagfræðinnar. Framboð, eftirspurn og jafnvægi á mörkuðum. Mismunandi tegundir af teygni og mismunandi aðferðir við útreikninga á teygni. Val neytenda og ýmis hugtök og útreikningar sem því tengjast. Ábati neytenda, framleiðenda og skilvirkni markaða. Áhrif skattlagningar/styrkja á neytendur og framleiðendur. Áhrif inngripa opinberra aðila á markaðinn/markaðsaðila.

Nemandi:

 • Kunni skil á grunnatriðum hagfræðinnar.
 • Kunni skil á framboði, eftirspurn og jafnvægi og útreikningum tengdum framangreindum hugtökum.
 • Kunni skil á og geti reiknað dæmi tengd mismunandi tegundum af teygni.
 • Geti skýrt val neytenda og reiknað dæmi tengt því.
 • Þekki til hugtaka og geti fjallað um ábata viðskipta, skilvirkni markaða og viðeigandi dæmaútreiknings.
 • Geti fjallað um áhrif skattlagningar/styrkja á markaðinn/markaðsaðila. Ásamt viðeigandi útreikningum.
 • Geti skýrt hlutverk og fjallað um áhrif stjórnvaldsaðgerða á neytendur, framleiðendur og markaðinn.

Lögð er áhersla á að  nemandi geti gert efnislega grein fyrir viðfangsefninu í formi texta, skýringamynda og reiknaðra dæma.

 • Lokapróf gildir 85%.
 • Vinnueinkunn gildir 15%.

 • Economics. N. Gregory Mankiw og Mark P. Taylor. Nýjasta útgáfa. Bókin fæst í Bóksölu stúdenta.
 • Aukaefni í Moodle.
 • Aukadæmi í Moodle.