REKH 2HD 05 – Rekstrarhagfræði, hugtök og dæmareikningur

Undanfari: HAGF1ÞF05, BÓKF1BR05 auk þess er lágmarkskunnáttu í diffrun krafist.

Þessi áfangi er fyrir þá sem eru á Hagfræðilínu og ætla einnig að taka REKH3MU05. Þeir sem eru á viðskiptalínu og ætla eingöngu að taka einn rekstrarhagfræðiáfanga, eftir að hafa lokið HAGF1ÞF05 og BÓKF1BR05, skulu taka rekstrarhagfræðiáfangann REKH2MT05.

Áfangalýsing

Upprifjun á grundvallarhugtökum hagfræðinnar. Framboð, eftirspurn og jafnvægi á mörkuðum. Mismunandi tegundir af teygni og mismunandi aðferðir við útreikninga á teygni. Val neytenda og ýmis hugtök og útreikningar sem því tengjast. Ábati neytenda, framleiðenda og skilvirkni markaða. Áhrif skattlagningar/styrkja á neytendur og framleiðendur. Áhrif inngripa opinberra aðila á markaðinn/markaðsaðila.

Markmið

Nemandi

 • kunni skil á grunnatriðum hagfræðinnar
 • kunni skil á framboði, eftirspurn og jafnvægi og útreikningum tengdum framangreindum hugtökum
 • kunni skil á og geti reiknað dæmi tengd mismunandi tegundum af teygni
 • geti skýrt val neytenda og reiknað dæmi tengt því
 • þekki til hugtaka og geti fjallað um ábata viðskipta, skilvirkni markaða og viðeigandi dæmaútreiknings
 • geti fjallað um áhrif skattlagningar/styrkja á markaðinn / markaðsaðila. Ásamt viðeigandi útreikningum
 • geti skýrt hlutverk og fjallað um áhrif stjórnvaldsaðgerða á neytendur, framleiðendur og markaðinn

Lögð er áhersla á að  nemandi geti gert efnislega grein fyrir viðfangsefninu í formi texta, skýringamynda og reiknaðra dæma.

Námsmat

 • Lokapróf gildir 85%
 • Vinnueinkunn gildir 15%

Námsgögn

 • Economics. N. Gregory Mankiw og Mark P. Taylor. Nýjasta útgáfa. Bókin fæst í Bóksölu stúdenta
 • Aukaefni í Moodle
 • Aukadæmi í Moodle