REKH 2MT 05 - Rekstrarhagfræði, markaðsform og teygni

Áfangi er framhald af HAGF1ÞF05 og BÓKF1BR05 (eða sambærilegum áföngum)

Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ . Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Upprifjun á grundvallarhugtökum hagfræðinnar. Mismunandi tegundir af teygni. Kynning á framleiðslufræði. Afkastalögmálið og innkaup. Helstu hugtök kostnaðrfræða. Markaðsform og verðmyndun. Hámörkun hagnaðar. Útreikningar.

Markmið

Að nemendur

 • Öðlist skilning á hugtökum rekstrarhagfræðinnar og geri sér ljósa hagfræðilegu hliðina á rekstri fyrirtækja.
 • Öðlist skilning á mismunandi markaðsumhverfi sem fyrirtæki starfa í.
 • Þjálfist í að nota stærðfræði og upplýsingatækni við lausn hagfræðilegra viðfangsefna.

Námsefni

Kaflar 1 - 5 kennsluhefti og verkefnahefti, sjá neðar.

 • Inngangur og upprifjun kafli 1
 • Teygni kafli 2
 • Framleiðsla kafli 3
 • Kostnaður kafli 4
 • Markaðsform og verðmyndun kafli 5

 

 • Innbyrðis vægi milli efnisflokka er mismikið.
 • Í byrjun hvers kafla í kennsluheftinu eru talin upp helstu atriði sem ætlast er til að nemendur kunni skil á að lokinni yfirferð á kaflanum og gerð verkefna sem honum tilheyra.

Námsgögn

 • Rekstrarhagfræði fyrir framhaldsskóla.  Kennsluhefti eftir Hrönn Pálsdóttur, 2020, fæst hjá kennara eftir að önnin hefst.
 • Verkefnahefti í Rekstrarhagfræði, REKH2MT05. Heftið fæst hjá kennara eftir að önnin hefst.
 • Námsefni á fjarnámsvef

Námsmat

 • Próf á fjarnámsvef og verkefni, 15%
 • Lokapróf, 85% (lágmarkseinkunn 5,0)