REKH 3MÚ 05 - Rekstrarhagfræði, markaðsform og útreikningar

Undanfari: REKH2HD05

Þessi áfangi er fyrir þá sem eru á Hagfræðilínu og hafa lokið REKH2HDU05. Þeir sem eru á viðskiptalínu og ætla eingöngu að taka einn rekstrarhagfræðiáfanga, eftir að hafa lokið HAGF1ÞF05 og BÓKF1BR05, skulu taka rekstrarhagfræðiáfangann REKH2MT05.

Áfangalýsing

Umfjöllun um mismunandi kostnaðarhugtök og hegðun kostnaðar. Einkenni mismunandi markaðsforma og áhrif þeirra á hegðun / afkomu fyrirtækja. Upprifjun á grundvallarhugtökum hagfræðinnar. Framboð, eftirspurn og jafnvæg á mörkuðum. Mismunandi tegundir af teygni og mismunandi aðferðir við útreikninga á teygni. Val neytenda og ýmis hugtök og útreikningar sem því tengjast. Ábati neytenda, framleiðenda og skilvirkni markaða. Áhrif skattlagningar/styrkja á neytendur og framleiðendur. Áhrif inngripa opinberra aðila á markaðinn/markaðsaðila.

Markmið

Nemandi

 • kunni skil á mismunandi tegundum kostnaðar og hegðun kostnaðar
 • kunni skil á einkennum fullkominnar samkeppni og útreikningum tengdum fullkominni samkeppni
 • kunni skil á einkennum einokunar útreikningum tengdum einokun
 • kunni skil á einkennum einkasölusamkeppni og útreikningum tengdum einkasölusamkeppni
 • kunni skil á fákeppni og útreikningum tengdum fákeppni
 • þekki til verðaðgreiningar
 • þekki til skilvirkni markaða og velferðartaps mismunandi markaðsforma
 • þekki til neytenda-/framleiðendaábata mismunandi markaðsforma

Lögð er áhersla á að nemandi geti gert efnislega grein fyrir viðfangsefninu í formi texta, skýringamynda og reiknaðra dæma.

Námsmat

 • Lokapróf gildir 85%
 • Vinnueinkunn gildir 15%

Námsgögn

 • Economics. N. Gregory Mankiw og Mark P. Taylor. Nýjasta útgáfa. Bókin fæst í Bóksölu stúdenta
 • Aukaefni í Moodle
 • Aukadæmi í Moodle