SAGA3MR05

Mannkynssaga frá upphafi mannsins til loka fornaldar

Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

 • Uppruni mannsins.
 • Súmerar. Nemendur kynnist fljótsdalasamfélögum Mið-Austurlanda.
 • Listir og menning Egypta. Að nemendur átti sig á framlagi Egypta til forna til heimsmenningarinnar, m.t.t. stærðfræðiuppgötvana, byggingarlistar.
 • Stjórnmál og lög. Að nemendur skilji sögu og þróun lýðræðis hjá Forn-Grikkjum og tengi það lýðræði við nútíma.
 • Listir og menning. Nemendur kynnist framlagi Grikkja til forna til heimsmenningarinnar m.t.t. lista og heimsspeki.
 • Daglegt líf. Nemendur kynni sér daglegt líf Grikkja til forna, m.a. ólíkum hlutverkum fólks eftir stéttum og kyni.
 • Stjórnmál og lög. Að nemendur skilji sögu og stjórmálaþróun Rómverja og hverjir það voru sem réðu.
 • Listir og menning. Að nemendur kynnist framlagi Rómverja til forna til heimsmenningarinnar og að hvaða leyti hún var ólík grískri menningu.
 • Daglegt líf Rómverja. Að nemendur fái innsýn inn í daglegt líf hins venjulega einstaklings.
 • Rómaveldi hrynur. Hvernig gat það gerst?

Námsefni áfangans spannar tímabilið frá upphafi mannsins og fram að lokum fornaldar.

Lesefni

 • Guðmundur J. Guðmundsson og Ragnar Sigurðsson. Þættir úr sögu vestrænnar menningar. Fornöldin frá steinöld til 476 e.Kr.
 • Ítarefni verður bætt við eftir því sem við á og mun kennari kynna það eftir því sem til fellur og verður það aðgengilegt á Innu.