SÁLF 2GR 05 - Sálfræði, grunnáfangi

Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Undanfari: Enginn

Áfangalýsing

Fjallað er um fræðigreinina sálfræði, helstu viðfangsefni, sögu hennar og þróun. Helstu sálfræðistefnur eru kynntar, helstu undirgreinarnar og ólík starfssvið sálfræðinga skoðuð. Farið verður í ýmsar tegundir náms eins og skilyrðingar og hagnýtt gildi þeirra við mótun hegðunar skoðað. Fjallað eru um minniskerfin þrjú og hvað hefur áhrif á minni okkar og hvernig bæta megi minnistækni. Helstu rannsóknaraðferðir og siðferðileg álitamál í sálfræðirannsóknum kynnt. Að lokum er fjallað um samspil hugsunar, hegðunar og tilfinninga og hvað hefur áhrif á sjálfsmyndina, og farið í hvað einkenni mannleg samskipti og þróun náinna sambanda.

Áfangamarkmið

Að nemendur:

  • Þekki helstu grunnhugtök og helstu stefnur sálfræðinnar og fái innsýn í hvernig sálfræði hefur þróast sem fræðigrein.
  • Þekki ólík starfssvið sálfræðinga sem og hagnýtt gildi sálfræði í daglegu lífi.
  • Þekki muninn á virkri skilyrðingu og viðbragðsskilyrðingu t.d. við nám og mótun hegðunar.
  • Viti hvernig minniskerfin þrjú virka og hvað hefur áhrif á það hvort og hvernig við geymum og endurheimtum upplýsingar.
  • Fái innsýn í helstu rannsóknaraðferðir sálfræðinnar, kosti og galla þeirra og hvað þarf að hafa í huga við framkvæmd sálfræðirannsókna.
  • Viti hvernig samspil hugsunar, hegðunar og tilfinninga er háttað sem og hvað hefur áhrif á sjálfsmynd, mannleg samskipti, þróun náinna sambanda og mannlegt eðli almennt.

Námsgögn og námsmat

  • Inngangur að sálfræði e. Kristján Guðmundsson og Lilju Ósk Úlfarsdóttur, JPV útgáfa, Reykjavík 2010.

Áfanginn er símatsáfangi og skiptist í skil á verkefnum tengdum hverjum kafla fyrir sig (70%) og tveimur annarprófum (30%, hvort um sig 15%). Nemendur þurfa að ná 4,5 í heildareinkunn til að standast áfangann.