STÆR2ÞA05

Stærðfræði, þríhyrningar og algebra

Grunnáfangi fyrir náttúrufræði- og viðskiptafræðibrautir. Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Lagður er grunnur að vinnubrögðum í stærðfræði, nákvæmni í framsetningu, röksemdafærslu og lausnum verkefna og þrauta. Mikil áhersla er á skilgreiningar og sannanir auk þess sem farið er yfir reglur og dæmareikning í algebru og rúmfræði.

Jöfnur með einni og tveimur breytistærðum, jöfnur með óþekktum föstum og óuppsettar jöfnur. Liðun, þáttun og algebrubrot. Leiðingar, algebrulegar sannanir og skilgreiningar og sannanir í Evklíðskri rúmfræði ásamt reiknireglum. Hlutföll, hornaföll og prósentur ásamt vaxtareikningi.

Að nemendur:

Geti sett fram lausnir á jöfnum með einum og tveimur breytistærðum þar sem hvert skref er rökstutt í orðum.
Geti sett upp jöfnur fyrir orðadæmi og leyst þær.
Hafi velda- og rótareglur á valdi sínu.
Geti þáttað liðastærðir og notað þáttun til að einfalda algebrubrot.
Fái þjálfun að lesa skilgreiningar og nota þær.
Þekki helstu skilgreiningar og reglur í evklíðskri rúmfræði og geti leyst dæmi tengd þeim.
Viti hvað er góð sönnun og geti sannað einfaldar algebrureglur og reglur sem þeir hafa séð sannaðar áður.
Þekki til hornafallanna og geti beitt þeim á rétthyrnda og, eftir atvikum, hvasshyrnda þríhyrninga.
Geti leyst dæmi tengd hvers konar prósentu- og hlutfallareikningi.

Próf í annarlok er 120 mínútur og gildir 90%. Gagnvirkar kannanir sem teknar eru yfir önnina gilda 5% og skilaverkefni 5%. Til að standast áfangann þarf að leysa a.m.k. 45% prófsins rétt og fá 5 í lokaeinkunn (4,5 námundast upp í 5).

STÆR2ÞA05, tekin saman af kennurum við VÍ, útgefin 2021 eða síðar, bókin er á rafrænu formi í kennslukerfinu.
Reiknivél sem ekki getur geymt texta.