ÞJÓÐ2HK05

Þjóðhagfræði, hugtök og kenningar

Lesnir eru 12 kaflar í kennslubókinni. Glærur fyrir hvern kafla má nálgast á kennsluvefnum. Spurningar og verkefni verða einnig aðgengileg í lok hvers kafla.

Nemendur skila inn 2-3 verkefnum yfir önnina og einni ritgerð.

Nemendur öðlist þekkingu í:

 • Hugtökum hagfræðinnar og helstu kenningum.
 • Íslensku efnahagslífi, viðfangsefnum hagstjórnar og efnahagsstefnu stjórnvalda.

Nemendur öðlist leikni í að:

 • Nálgast upplýsingar um íslenskt efnahagslíf og efnahagslíf annarra þjóða.

Nemendur öðlist hæfni í að:

 • Túlka umsvif hins opinbera í efnahagslífinu.
 • Nota hagfræðileg líkön og tungutak til að útskýra og greina raunveruleg vandamál.
 • Tjá sig um efnið, bæði munnlega og skriflega um hagræn málefni og mótað sjálfstæðar skoðanir sem m.a. eru byggðar á þeim fræðilega grunni sem lagður er til í náminu.

 • Lokapróf gildir 80%.
 • Vinnueinkunn gildir 20%.
  • Verkefni 10%.
  • Ritgerð 10%.

 • Economics eftir Mankiw og Taylor og fæst hjá Bóksölu stúdenta.
 • Viðbótarefni frá kennarasem sett verður á netið.