ÞÝSK1ÞC05

Þýska C

Áfanginn er framhald af ÞÝSK 1ÞB 05 (eða sambærilegum áfanga). Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Þýska 303 er framhaldsáfangi á eftir Þýska 203. Í kennslukerfinu eru upplýsingar um hvernig kennslubókin og verkefnabókin eru uppbyggðar. Þar eru einnig upplýsingar um námsframvindu/vikuáætlun og verkefnalista. Í kennslukerfið eru settar inn hlustunaræfingar og verkefni þar sem nemandi getur metið stöðu sína. Nemandi vinnur vinnubók samhliða lesbók  og eru skýringar á þessu vinnuferli á forsíðu kennsluvefs.

Lögð er áhersla á að nemendur þjálfi sjálfstæð vinnubrögð, lesskilning og hlustun ásamt framburði, og ritun. Best er að nemendur vinni jafnt og þétt og í þeirri röð sem námsefnið er sett fram.

Að nemandi:

 • Hafi tamið sér öguð vinnubrögð og geri sér grein fyrir mikilvægi eigin vinnu til að ná árangri.
 • Hafi náð allgóðum orðaforða og geti beitt honum nokkuð rétt í ritun og í sjálfstæðum talæfingum.
 • Nái meginþræði lengri lestexta og geti unnið verkefni úr þeim.
 • Geti skilið hljóðtexta og unnið verkefni úr þeim.
 • Fái nokkra innsýn inn í ýmiskonar menningu í þýskumælandi löndum.
 • Geri sér grein fyrir kunnáttu sinni.

 • Skriflegt lokapróf 80%.
 • Vinnueinkunn 20%.

 • Menschen – Deutsch als Fremdsprache – getustig: A1  – 2 bækur: Kursbuch og Arbeitsbuch – Hueber forlag Þýskaland.
 • Sport ist Mord. Höfundur Dittrich, Roland. Cornelsen Verlag.
 • Þýska fyrir þig, málfræði.
 • Þýskur málfræðilykill.
 • Orðabók þýsk-íslensk – íslensk-þýsk.