ÞÝSK2ÞE05

Þýska E

Undanfari ÞÝSK 2ÞD 05 eða sambærilegur áfangi.

Ekki er lengur notast við grunnkennslubók heldur byggist námsefnið aðallega á smásögum af mismunandi toga, skáldsögu og kvikmynd. Nokkur málfræðiatriði rifjuð upp og þá helst viðtengingarháttur þt., þolmynd og tilvísunarfornöfn. Það er gert með margvíslegum æfingum. Lögð er áhersla á að auka orðaforða nemenda með lestri smásagna og skáldsögu og að þjálfa þá í að tjá sig um lesefnið og túlka að nokkru leyti innihald þess. Nemendur gera lesefni skil í skriflegum verkefnum.

Að nemendur:

  • Hafi náð tökum á grunnatriðum þýskrar málfræði.
  • Skilji skýrt talað daglegt talmál með almennum algengum orðaforða.
  • Geti lesið sér til skilnings smásögur með og án hjálpar orðabókar.
  • Geti rætt á þýsku um þá texta sem teknir eru fyrir, látið skoðanir sínar í ljós og fært nokkur rök fyrir þeim.
  • Hafi náð meiri leikni og öryggi í að skrifa mismunandi texta bæði um afmarkað efni sem verið hefur til umfjöllunar sem og frá eigin brjósti.

  • Fjölrit: Smásögur og viðeigandi verkefni (inn á kennslukerfið).
  • Skáldsaga: Irina Korschunow: Er hieß Jan.
  • Málfræði: Þýska fyrir þig.
  • Orðabók: Þýsk-íslensk.