TÖLV2RT05

Tölvunotkun, ritvinnsla og töflureiknir

Grunnáfangi. Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfanginn Tölv2RT05 er fyrri áfanginn af tveimur sem kenndir eru í upplýsingatækni og tölvunotkun við Verzlunarskóla Íslands. Í áfanganum er farið vandlega í allar helstu aðgerðir í glærugerðarforritinu PowerPoint, ritvinnsluforritinu Word og töflureikninum Excel.

Í áfanganum er lögð rík áhersla á að nemandi öðlist færni í notkun tölvunnar sem tækis og geti nýtt hana í frekara námi eða starfi. Einnig er lögð áhersla á að nemandi tileinki sér vandvirkni, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Að nemandi:

  • þekki vel umhverfi forritanna, geti aðlagað og stillt þau að eigin þörfum
  • þekki vel til umhverfisins í framsetningar- og glærugerðarforritinu PowerPoint og geti nýtt sér það til framsetningar á efni á fjölbreyttan og myndrænan hátt
  • þekki vel til umhverfisins í ritvinnsluforritinu Word og hafi öðlast leikni í mótun texta á ýmsan máta og átti sig á æskilegum læsileika hans
  • geti sett upp heimildaritgerð ásamt yfirlitum af ýmsu tagi, s.s. efnisyfirliti, mynda- og töfluyfirliti
  • hafi öðlast góða þekkingu á umhverfi og möguleikum töflureiknisins Excel og sé fær um að nýta sér það til útreikninga á flókinn máta
  • geti mótað töluleg gögn og sett þau fram á myndrænan hátt

Í kennslubókunum eru leiðbeiningar, æfingar og verkefni til að þjálfa upp notkun forritanna. Í lokin er lokaverkefni sem gildir 70% og skilaverkefni sem gilda 30%.
Námsmat:

  • Skilaverkefni 30%
  • Lokaverkefni í Word og Excel 70%

Til að ná áfanganum og skilaverkefni telji þarf nemandinn að ná 4,5 í lokaverkefninu.

  • Tölvunotkun. Microsoft 365. Kennslubók með verkefnum. Enskt og íslenskt notendaviðmót. Ágúst 2023. Tekin saman af Jóhönnu Geirsdóttur og Sólveigu Friðriksdóttur.
  • Kennslubók í Excel 2019, eftir Óla Njál Ingólfsson og Hall Örn Jónsson. Október 2020.

Kennslubækurnar fást hjá kennara áfangans, Sólveigu Friðriksdóttur, í síma 864-2873.

Að auki eru grunnskjöl, ítarlegar leiðbeiningar og myndskeið við verkefnin á vefsíðu kennslubókanna.

Kennslubækur, tölv2rt05

Kennslubækur, TÖL2RT05