TÖLV 2RT 05 - Tölvunotkun, ritvinnsla og töflureiknir

Grunnáfangi

 Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Áfanginn Tölv2RT05 er fyrri áfanginn af tveimur sem kenndir eru í upplýsingatækni og tölvunotkun við Verzlunarskóla Íslands. Í áfanganum er farið vandlega í allar helstu aðgerðir í glærugerðarforritinu PowerPoint, ritvinnsluforritinu Word og töflureikninum Excel. Í áfanganum er lögð rík áhersla á að nemandi öðlist færni í notkun tölvunnar sem tækis og geti nýtt hana í frekara námi eða starfi. Einnig er lögð áhersla á að nemandi tileinki sér vandvirkni, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Í kennslubókunum eru leiðbeiningar, æfingar og verkefni til að þjálfa upp notkun forritanna.

Markmið

Að nemandi:

 • þekki vel umhverfi forritanna, geti aðlagað og stillt þau að eigin þörfum
 • þekki vel til umhverfisins í framsetningar- og glærugerðarforritinu PowerPoint og geti nýtt sér það til framsetningar á efni á fjölbreyttan og myndrænan hátt
 • þekki vel til umhverfisins í ritvinnsluforritinu Word og hafi öðlast leikni í mótun texta á ýmsan máta og átti sig á æskilegum læsileika hans
 • geti sett upp heimildaritgerð ásamt yfirlitum af ýmsu tagi, s.s. efnisyfirliti, mynda- og töfluyfirliti
 • geti sett upp viðskiptabréf og formbréf
 • hafi öðlast góða þekkingu á umhverfi og möguleikum töflureiknisins Excel og sé fær um að nýta sér það til útreikninga á flókinn máta
 • geti mótað töluleg gögn og sett þau fram á myndrænan hátt

Námsmat

 • Skilaverkefni 30% 
 • Lokaverkefni í Word og Excel 70% 

Til að ná áfanganum og skilaverkefni telji þarf nemandinn að ná 4,0 í lokaverkefni.

Námsgögn

 1. Tölvunotkun. Office 365. Enskt og íslenskt notendaviðmót. Ágúst 2020. Kennslubók með verkefnum tekin saman af Jóhönnu Geirsdóttur og Sólveigu Friðriksdóttur.
 2. Kennslubók í Excel 2019, eftir Óla Njál Ingólfsson og Hall Örn Jónsson. Októbór 2020

Kennslubækurnar fást hjá kennara áfangans, Sólveigu Friðriksdóttur, í síma 864-2873. Að auki fá nemendur leiðbeiningar á vefsíðum og verkefni frá kennara.

XExcel2019_kapa-litil TN-Office365_kapa-2