Haustönn 2020

Fjöldi

Á haustönn 2020 eru 369 nemendur skráðir í fjarnám við Verzlunarskóla Íslands. Af þessum 369 fjarnemendum eru:

 • 62 (16,8%) nemendur grunnskóla.
 • 42 (11,4%) nemendur í dagskóla Verzlunarskólans.
 • 117 (31,7%) nemendur annarra framhaldsskóla.
 • 9 (2,4%) nemandi háskóla.
 • 139 (37,7%) ekki skráðir í skóla.

Að auki eru 34 nemendur í fagnámi verslunar og þjónustu, sjá nánar hér .

Kyn

Af 369 fjarnemendum eru konur 229 (62,1%) og karlar 140 (37,9%).

Aldur

Meðalaldur fjarnemenda er 22,6 ár.

Yngsti fjarnemandinn er fæddur um snemma árs 2009 og varð því 11 ára á þessu ári, það er piltur sem tekur ensku áfanga um Harry Potter. Næst yngstu fjarnemendurnir eru fæddir árið 2007, en það eru tvær stúlkur sem stunda nám í þýsku.

Elsti nemandi fjarnámsins er fæddur 1945, en það er kona sem leggur stund á ensku og spænsku. Næst elsti fjarnemandinn er kona fædd 1951 stundar hún nám í spænsku.

Á milli elsta og yngsta fjarnemandans er 64 ára aldursmunur.

Þegar aldursdreifing fjarnemenda er skoðuð kemur í ljós að tveir þriðju hlutar (65,9%) fjarnemenda eru fæddir á árunum 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005, en það eru nemendur sem eru á grunnskólaladri og hefðbundunum framhaldsskóla aldri (miðað við þriggja ára námsbrautir) og þrír árgangar sem eru eldri. Hluti þeirra síðst töldu hafa lokið stúdentsprófum en eru að bæta við sig áföngum vegna fyrirhugaðs háskólanáms.

 • Fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2002 (54 nemendur, 14,6%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á þriðja ári í framhaldsskóla.
 • Næst fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2005 (48 nemendur, 13,0%), en það eru nemendur sem nú eru í 10. bekk grunnskólans.
 • Þriðji fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2001 (45 nemenduri, 12,2%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega fjórða ári í framhaldsskóla.
 • Fjórði fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2003 (38 nemendur, 10,3%), en það  eru nemendur sem nú eru væntanlega á öðru ári í framhaldsskóla.
 • Fimmti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2000 (28 nemendur, 7,6%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á sjötta ári í framhaldsskóla.
 • Sjötti og sjöundi fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1999 og 2004 (15 nemendur í hvorum árgangi, 4,1%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fyrsta og sjötta ári framhaldsskólans.

Sjá nánar á þessari mynd:

Myndin sýnir aldursdreifingu fjarnemenda VÍ á haustönn 2020.

Myndin sýnir aldursdreifingu fjarnemenda VÍ á haustönn 2020.

Búseta

Ef marka má póstnúmer sem nemendur skrá, búa flestir fjarnemendur í 200, næst flestir í 112 og síðan í 210, 201, 108, 220 og 101.

Um 80% fjarnemenda býr í póstnúmerum á bilinu frá 100-271, en um 20% nemenda annars staðar á landinu eða erlendis. Rúmlega 1% á Vesturlandi, tæpt 1% á Vestfjörðum, um 11% á Norðurlandi, um 2% á Austfjörðum, rúm 3% á Suðurlandi og um 2% erlendis.

Einingar

Að meðaltali tekur hver nemandi 8,8 nýjar framhaldsskólaeiningar.

Samantekt

Meðalfjarnemandinn okkar er því rúmlega 22 ára kona sem býr í Kópavogi og tekur hún tvo áfanga í fjarnámi á önninni.